Over mij

WIE BEN IK?

Mijn naam is Justin van de Grootevheen. Sinds 2001 heb ik via detacheringsbureau Maandag binnen de gemeentelijke overheid bij verschillende gemeenten gewerkt op het gebied van de fysieke leefomgeving. Eind juli 2014 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen: JVDG juridisch advies. Ik gebruik mijn expertise om particulieren en bedrijven te helpen bij contact met de gemeente. En om gemeenten en uitvoeringsdiensten te ondersteunen bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

Na het afronden van mijn studie Management, Economie & Recht heb ik via een detacheringsbureau een cursus Bouwplantoetsen gevolgd. Vrij snel daarna heb ik mij gespecialiseerd in handhaving op het gebied van omgeving- en bestuursrecht. Ik heb veel ervaring opgedaan met handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met onderwerpen als bouwregelgeving, brandveiligheid, milieu en bestemmingsplannen. Ook ben ik thuis in de Algemene plaatselijke verordening, Drank- en horecawetgeving en de Wet kinderopvang. Los van mijn specialisatie probeer ik mij zo breed mogelijk te informeren om het beste advies te kunnen bieden.

Kleine klussen werden al snel grote klussen, zo heb ik verschillende handhavingsbeleidsnota’s geschreven en daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s. Ook heb ik de invoering van de Wabo met de daarbij horende cultuuromslag, nieuwe ICT systemen, digitaal werken, nieuwe processen en standaarddocumenten op verschillende onderdelen begeleid.

Ik verplaats me in uw situatie en kijk, samen met u, welke oplossing het meest geschikt is. Vaak is dat een minnelijk traject, maar als het moet een juridische procedure. Mijn ervaring leert echter dat de beste resultaten worden gehaald als we aan het begin net dat ene stapje extra doen. Dat kunt u van mij verwachten. Altijd dat beetje meer.

Justin van de Grootevheen
Scroll naar top